Tromsø Næringseiendomsforenig
for Unge

TNU er et nettverk for oss unge innenfor næringseiendomsbransjen, med både faglige- og sosiale nettverkstreff.

Med unge menes i hovedsak de under 40 år som jobber med næringseiendom, alt fra advokater, næringsmegler, konsulenter, eier, forvalter, utviklere, prosjektleder, næringsmeglere, juridiske-, tekniske- og finansielle rådgivere m.fl.

Vi ønsker å være et friskt pust i den lokale næringseiendomsbransjen, dele kunnskap og bidra til å styrke miljøet gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

To til fire ganger i året arrangerer vi nettverkstreff, hvor vi setter agendaen med aktuelle temaer. Det skal være en nøytral og faglig møteplass for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og sosialiseres gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

Tromsø
Næingseiendomsforening
for Unge

TNU er et nettverk for oss unge innenfor næringseiendomsbransjen, med både faglige- og sosiale nettverkstreff.

Med unge menes i hovedsak de under 40 år som jobber med næringseiendom, alt fra advokater, næringsmegler, konsulenter, eier, forvalter, utviklere, prosjektleder, næringsmeglere, juridiske-, tekniske- og finansielle rådgivere m.fl.

Vi ønsker å være et friskt pust i den lokale næringseiendomsbransjen, dele kunnskap og bidra til å styrke miljøet gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

To til fire ganger i året arrangerer vi nettverkstreff, hvor vi setter agendaen med aktuelle temaer. Det skal være en nøytral og faglig møteplass for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og sosialiseres gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

Styret

Initiativtakerne bak foreningen er en gruppe unge innenfor næringseiendomsbransjen som ønsker å skape et nettverk for den yngre generasjon i bransjen.

Vi jobber alle innenfor feltet og har savnet en faglig- og sosial arena for oss her nord.

Stephen Alexandre
Stephen Alexandre

Leder

Ann Margareth Walaker Hutchinson
Ann Margareth Walaker Hutchinson

Styremedlem

Bork Bårnes
Bork Bårnes

Styremedlem

Partnere