Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap i foreningen er gratis.

 

Som medlem må du være under 40 år

og til daglig jobbe med næringseiendomsrelatert virksomhet.

Formålet med foreningen er å skape en arena og nettverk for yngre innenfor næringseiendomsbransjen, vi ønsker derfor at våre medlemmer skal være under 40 år.

I tillegg skal medlemskapet bidra til erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og nytt bekjentskap innenfor samme bransje, våre medlemmer må derfor til daglig jobbe med næringseiendomsrelatert virksomhet. Alt fra advokater, næringsmegler, konsulenter, eiere, forvalter, utviklere, prosjektleder, næringsmeglere, juridiske-, tekniske- og finansielle rådgivere m.fl.

Vi ser frem til å få deg som medlem.

Bli medlem her