På vårt syvende, og høstens første arrangement var vi for tredje gang i Rødbanken, og denne gangen inviterte vi våre medlemmer til Frokostseminar. 

På agenda var Andreas Willumsen med presentasjon av det nye boligprosjektet Nærbyen Vest og bedriftsbanksjef Sindre Fossmo-Sørensen med foredraget «Tromsø  og Nord-Norge i et eiendoms- og bankperspektiv»

Tusen takk til Rødbanken for at vi fikk låne lokalet, Andreas og Sindre for meget innholdsrike og gode foredrag og til slutt en stor takk til Sparebanken Nord-Norge som sto for frokostserveringen.