Vårt andre nettverkstreff var vi så heldige å ha DnB som vertskap. De stilte med lokale, nydelig servering og Arnstein Rød som foredragsholder.

I tillegg hadde Visit Tromsø v/Trude Pettersen og Næringsforeningen i Tromsø v/Trude Nilsen en interessant samtale om Tromsø og veien videre.

Utfordringer og muligheter innenfor turisme, veien mot å skape 2000 nye arbeidsplasser i Tromsø med mer. En gjeng med engasjerte deltakere stilte spørsmål og bidro til at dette ble nok et vellykket arrangement.