Om TNU

Et lokalt nettverk for unge innenfor næringseiendomsbransjen i Troms.

Bli medlem

Tromsø
Næringseiendomsforening
for Unge

Et lokalt nettverk for unge innenfor næringseiendomsbransjen i Troms, med både faglige- og sosiale nettverkstreff. Gjennomføringen av faglige- og sosiale nettverkstreff er nettverkets hovedgeskjeft. Det arrangeres 2-4 treff i året, for varierte faglig aktiviteter i regi av  og hos ulike aktører i bransjen. Foreningen skal være en nøytral og faglig møteplass, hvor vi møtes for å utveksle kunnskap, dele erfaring  og sosialiseres gjennom faglig påfyll og nettverksbygging.

Hvem kan bli medlem:

Eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, næringsmeglere, transaksjonsmeglere, investorer, juridiske rådgivere, tekniske rådgivere, finansielle rådgivere, investeringsbanker og syndikeringsaktører, myndigheter og mediehus er representert. Sammen ønsker vi å mobilisere krefter i den lokale næringseiendomsbransjen i Troms.

Styret

 

Stephen Alexandre
Stephen Alexandre

Leder

Ann Margareth Walaker Hutchinson
Ann Margareth Walaker Hutchinson

Styremedlem

Bork Bårnes
Bork Bårnes

Styremedlem

Partnere