Navn: Birte Hansen Nordgård

Utdanning: Master i Rettsvitenskap fra UiT. Spesialfag UCLA Law School. Noen enkeltfag innen økonomi.
Alder: 33

Selskap: Linnet & Co Advokatfirma DA

Stilling: Advokat

  1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag er med oppmøte på kontoret om morgenen og å sitte ganske stille på kontoret nesten hele dagen, heldigvis med sparre-runder med gode kolleger – ofte over en kaffe. Noen dager har vi befaringer og/eller rettssaker som får oss ut av sittestillingen. Uavhengig av sted, går det mengder koffein og telefonen og eposten får stadig påfyll, heldigvis.

  1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

Covid har gjort at man setter mer pris på en trygg, stabil og god jobb. Ellers har antall møter med mennesker blitt redusert og mye er blitt digitalisert.

    1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

    For det meste er det positivt; å slippe å bruke tid og ikke minst penger på f.eks. et rettsmøte i Finnmark som varer noen timer. Samtidig reduserer det kontakten med mennesker, som jeg tror vi som art er avhengig av. Det er også grunn til å være skeptisk til utstrakt bruk av fjernavhør av vitner, da det viktige elementet «kroppsspråk» forsvinner.

    Av:

    Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.