Navn: Carina Johansen 

Utdanning: Master i ledelse fra UiT Norges arktiske universitet     

Selskap: AS TACO

Stilling: Markeds- og utleieansvarlig 

Alder: 35

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Min arbeidsdag er veldig varierende, jeg jobber i hovedsak med utleie av næringseiendom som innebærer annonsering av ledige lokaler, visninger, kontraktsforhandlinger og leietakertilpasninger. Det er mye mailkorrespondanse og møtevirksomhet, befaringer hos leietakere, møter med leverandører, interne avklaringer. Det er også både store og mindre prosjekter som skal følges opp. Vi har en spennende og veldig forskjellig eiendomsportefølje med alt fra boliger til K1 kjøpesenter, noe som også innebærer varierende problemstillinger og forespørsler. En veldig spennende bransje og bedrift å jobbe i.

 1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

Jeg var hjemme i mammapermisjon når pandemien kom, så for meg var det veldig rart å komme tilbake til kontoret hvor de fleste hadde hjemmekontor, det var stille i bygget, i gatene, færre prosjekter, mye usikkerhet og kun digitale møter. Etter hvert har jo det blitt hverdagen, få fysiske møter og flere saker som avklares per e-post/telefon.

Det er veldig hyggelig nå som det er åpnet mer opp igjen og man kan møtes fysisk. Ellers så er det endrede behov hos leietakerne, der noen plutselig fikk stor nedgang mens andre igjen hadde stor vekst og igjen et økt behov for areal.

 

  1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

  Vi erfarer jo allerede økt bevissthet og fokus på miljø fra en del leietakere. Det offentlige og store bedrifter stiller strengere krav til hvordan leieobjektene skal være, og dette vil man nok se mer av fremover. Veldig mange etterspør også dusjfasiliteter og sykkelparkering som viser at flere velger miljøvennlig transport til jobb i sykling/jogging etc. De bedrifter som har behov for en stor bilpark er også mer bevisste, noen velger å bytte ut hele bilparken med elbiler og derav vil nok etterspørsel etter ladepunkter øke fremover.

  I tillegg er man under pandemien blitt gode på digitale løsninger og opplever at det både fungerer utmerket og er mer effektivt enn fysiske møter. Jeg vil tro at vi fremover er mer bevisste rundt hvilke flyreiser som er nødvendige. Likevel vil jeg påpeke at det fortsatt vil være viktig med den fysiske møteplassen, det er noe annet å møte mennesker fysisk enn over en skjerm.

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.