Navn: Daniel Thomassen

Utdanning: Siviløkonom og eiendomsmegler 

Selskap: T. Kolstad Eiendom AS

Stilling: Rådgiver og eiendomssjef 

Alder: 31

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Vi har svært varierte arbeidsdager i selskapet, så det er utfordrende å peke på hva som er typisk. Det avhenger litt av hvilke prosjekter som er pågående.
I perioden vi er i nå holder vi på med en del prosesser som omhandler closing av leiekontrakter, ombygning av næringslokaler og utbygging av leilighetsprosjekter.
Disse oppgavene har ofte en lang prosess, og dagen starter oftest med å kartlegge hva som er ønskelig å avklare i dag eller denne uken.
Det å ha en klar målsetning for hva man ønsker å oppnå med arbeidsdagen er viktig i forhold til fremdrift. Ved å fokusere på målet man har satt seg i diverse caser er det lettere å identifisere hva som må avklares for å komme videre.
Mye av tiden går dermed til å avklare fremdrift både internt og med tredjeparter, vurdere hva man trenger for å nå målsetningene og identifisere løsninger på utfordringer som oppstår.
Vi utnytter kompetansen internt med korte «to-minuttere» for raske avklaringer eller for å bistå hverandre med utfordringer.
Arbeidsdagen styrer du i stor grad selv, med forventning om at du løser dine arbeidsoppgaver med tanke på selskapets beste.
Så er det også viktig å sette av tid til å vurdere nye caser og muligheter i markedet.

 1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

Det var perioder med høy usikkerhet på hvordan dette ville påvirke bransjen. Pandemien hadde heldigvis ikke så negativ innvirkning på vår bransje.
Bransjen var fortsatt preget av høy markedsaktivitet. Noe av dette kan nok spores til den lave renten.
Noen av utfordringene vi opplevde var utfordringer i forbindelse med stoppet i arbeidsinnvandringen og likviditeten hos leietakerne.
Arbeidsinnvandringen skapte utfordringer i forhold til usikkerhet hos kapasiteten og pipelinen til entreprenører. Vi opplevde også at vi mistet noe kapasitet på vår interne driftsavdeling på grunn av manglende arbeidskraft.
Stor usikkerhet rundt støtteordninger, fremtid og lavere likviditet skapte også utfordringer hos noen av leietakerne våre. Her var det essensielt å være «på ball» å ha en god dialog med leietakerne så man sammen fant løsninger på hvordan man kunne komme igjennom perioden.

 

  1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

  Vi opplever et økt fokus fra alle bransjer på det grønne skiftet. Dette er noe vi tar hensyn til både i utviklingen av leiligheter og på næringsbygg.
  Mange av våre caser omhandler renovering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det å ta vare på det man allerede har anser vi som den mest bærekraftige måten å drive forretning på av flere årsaker.
  Fremover tror jeg det blir ekstremt viktig å være på ball i forhold til gode digitale løsninger og ha et grønt fokus. Det handler om hvordan selskapet skal fremstå og hva vi står for.
  Det vil være etterspurt av markedet i større og større grad, og vil være en stor konkurransefordel for de som lykkes.
  Essensen i begge deler er egentlig effektivisering og endringsvillighet. Dette er ikke noe nytt for forretningsdrift og historien viser at de som lykkes med det også lykkes med driften.


  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.