Navn: Jill Berglund  

Utdanning: Master i rettsvitenskap ved UiT, 2005-2010. Har også hatt et secondment i 2012 for Nasdaq OMX Commodities på Lysaker/Stockholm der jeg bisto med fusjon av Nasdaq og NOS Clearing. 

Selskap: SANDS 

Stilling: Senioradvokat

Alder:    37

 1. Hvordan havnet du i din bransje?

Litt tilfeldig. Jeg flyttet til Oslo etter endt studie og begynte som advokatfullmektig, senere fast advokat, i Wiersholm. Jeg jobbet på en avdeling som het Handel, Service og Industri, i all hovedsak med selskapsstruktureringer og kjøp og salg av aksjer (M&A), for en rekke ulike bransjer. Vi hadde store klienter, og jeg gjorde mye due diligence. Alle selskaper har jo en eller annen form for eiendom, så jeg jobbet en del mot eiendomsbransjen også da. Men det var først når jeg flyttet til Tromsø og startet i SANDS i 2019, at jeg begynte å jobbe mer bredt mot eiendomsbransjen. Det kan være en næringseiendomstransaksjon, leieforhold, eiendoms- og aksjonærtvister eller omstrukturering av eiendomsselskaper. SANDS har kontorer i syv byer, så jeg jobber også med saker og kollegaer særlig fra Oslo.

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagene er som regel veldig varierte. Jeg jobber veldig «prosjektbasert», og har til enhver tid flere saker hvor jeg bistår kunder i ulike prosesser og faser. Arbeidsdagen består vanligvis i å svare opp eposter, utarbeide diverse dokumenter, vurdere ulike rettslige problemstillinger, forhandle med motparter, Teams-møter, interne og eksterne kurs, faggruppemøter ol. Vi jobber som regel i team, noe jeg synes er ekstra givende. Jeg går ikke så mye i retten, men det hender. Har et par saker i rettssystemet nå.

  1. Hvordan holder du deg oppdatert på utviklingen i bransjen?

  Leser lokalaviser, eiendomsnyheter, deltar på ulike events, seminarer og webinarer. Vi har også månedlige faggruppemøter i SANDS innenfor bl.a. eiendom og M&A, hvor vi tar opp ulike tema, problemstillinger eller saker. Jeg holder også selv en del foredrag, har bl.a. holdt i regi av TNU, samt for KUPA, Arctic Accelerator, mot konkrete klienter eller mer bredt hvor vi inviterer folk i bransjen som kan ha interesse av ulike tema. Man lærer utrolig mye av å holde foredrag!

  4. Hva gjør du for å koble av etter en travel dag på jobben?

  Trener eller være med ungene.

   

   

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.