Navn: Jonas Aalstad Haugen

Utdanning: Rørlegger 

Selskap: Nordlysbyen Eiendom AS 

Stilling: Daglig leder 

Alder: 35

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Litt usikker på om jeg har noen typisk dag, men starter alltid med å få en oversikt over alt fra pågående byggeprosjekter til oppfølging av aktive tilbud på leie.

Etter en kjapp oppdatering fra mine kollegaer, så jobbes det med alt fra nykjøp og finansieringer av disse og strategier for vekst.

 1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

I starten av Covid fasen var det ekstremt hektisk, vi var tidlig ute med husleie reduksjoner for å berolige våre leietakere og gi de en hjelpende hånd slik at de kunne fokusere på hva som måtte til for å omstille sin drift.

Fasen etter har vi jobbet aktivt med å sende ut info og hjelpe leietakere med å søke på støtteordninger og tips iht å få tilpasset seg den nye markedsituasjonen.

Den daglige driften har endret seg en del og vi har blitt hengende etter med våre utviklingsprosjekter iht en noe mer usikker markedssituasjon og hatt mest fokus på eksisterende portefølje.

Oppkjøp av eiendommer har ikke latt seg prioritere i den grad vi har ønsket, men vi er nå over i noe som kan begynne å ligne mer normal drift.

Noe som vi ser meget fram til og bemanner opp kontoret for videre vekst.

 

  1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

  Vi jobber med å se på mulighetene for å kunne rehabilitere eksisterende bygningsmasse til høyere energikrav, samtidig som vil tilfører teknologi som gjør at byggene blir smartere.

  Som gårdeier er vi alltid ute etter å se på trender som våre kunder eller kommende kunder etterspør, men vi ser samtidig at betalingsviljen for grønnere bygg begynner å løsne.

  Men at det burde vært mer intensiver for å kunne bygge energieffektive bygg, og et strengere krav fra staten og kommunen som leietakere om at dette skal vektlegges mer enn bare leieprisen.

   

  Ellers er vi veldig opptatt av ny teknologi og er medeiere i Eiendomsappen ( https://eiendomsappen.com/nb/ ). Her har vi utviklet et system som har 100% fokus på å holde leietakerne fornøyde og effektiviserer prosessene på drift av et næringsbygg for en enklere hverdag som leietaker og bygg forvalter samt gårdeier.

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.