Navn: Jonathan Krane Dale 

Utdanning: Bachelor økonomi og administrasjon 2010-2013, masteren tok jeg på NHH i Bergen. Mens jeg jobbet i revisjon tok jeg 1-årig master i regnskap og revisjon, også det på NHH.

Selskap: DNB 

Stilling: Analytiker 

Alder:    32

 1. Hvordan havnet du i din bransje?

Det var nok tilfeldig, men samtidig er det ikke rart når man ser hvor stor og viktig eiendomsbransjen er for den norske fastlandsøkonomien.  Jeg jobber også med flere bransjer i tillegg til eiendom og som ofte har eiendom som en sentral del av balansen. Gjennom tiden i revisjon ble jeg fasinert av hvor komplekst lovverket innen eiendom og eiendomsutvikling er, og dette ga meg interesse for bransjen. Som kredittanalytiker i DNB er eiendom en sentral del av jobben. Det er mye kapital knyttet til eiendomsbransjen og i tillegg er det stadig endringer innenfor politiske krav, miljøkrav, eierskap og kapitalstrukturer. Med et slikt spennende utgangspunkt synes jeg det er givende å jobbe som en samarbeidspartner for bransjen.

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagene er som hos større eiendomsaktører aldri lik. Det er heller ikke finansieringsbehovene.  Dette gir en variert og spennende arbeidshverdag. Jeg bruker mye av tiden til å holde meg oppdatert om bransjen og kunder jeg jobber med i tillegg til å holde meg oppdatert på krav og regelverk, både interne og innenfor bransjen. For eksempel omstilling til grønn eiendom og grønn finansiering som er viktig og har høyt fokus. Det meste av tiden brukes til å dokumentere de vurderinger man gjør innenfor en rekke aspekter i kredittarbeidet. Dagene inneholder derfor interne og eksterne møter. 

  1. Hvordan holder du deg oppdatert på utviklingen i bransjen?

  DNB har et stort bransjemiljø med mange flinke folk innenfor eiendom som holder både interne og eksterne seminarer. Det er også egne samlinger for fagmiljøet på kryss av landet.

  Jeg følger med i aviser både de bransjespesifikke og i lokalavisene som gir et mer lokalt perspektiv.

  Videre følger jeg de største aktørene som Entra, kvartalsrapporteringer og årsrapporter gir tidsriktig og nyttig informasjon om markedet. 

  Det jeg setter mest pris på er direkte dialog med flinke og erfarne kunder og andre aktører i bransjen, både lokalt og nasjonalt. Det er mange med god erfaring og kunnskap lokalt i Nord-Norge og som brenner for bransjen. Engasjerte folk gir meg energi til å jobbe med temaet.

  4. Hva gjør du for å koble av etter en travel dag på jobben?

  Tur med hunden og tid med kona er alltids velkommen. Jeg får også mye energi når jeg møter folk. Jeg kobler helt av når jeg trener og løper uten forstyrrelser, men dessverre må jeg nok innrømme at TV-en får mer tid en joggeskoene.

   

   

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.