Navn: Marcus Dons 

Utdanning: Siviløkonom fra UiT Norges arktiske universitet

Selskap: Pellerin AS 

Stilling: Finansdirektør 

Alder:    34

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Dagen starter som oftest med levering i barnehagen. Så et par kopper kaffe mens jeg svarer på eposter og planlegger arbeidsdagen. Jeg har en lite rutinepreget arbeidssituasjon, så dagene varierer stort. Jeg bruker mye av tiden min på våre utviklingsprosjekter. Vi har flere prosjekter i ulike utviklingsfaser. Alt fra akkvisisjonsarbeid til å samarbeide tett med marked om konseptutvikling for mulige leietakere. Og innen drift involverer jeg meg i kontraktsarbeid på større kontrakter og ombyggingsprosjekter.

 

Ellers har jeg jevnlig kontakt med våre bankforbindelser, utforming av prognoser og KPI-oppfølging, samt tett dialog med konsernstyret. I vår ble jeg valgt inn som styremedlem i Norsk Eiendom, så det tar også en del av min hverdag.

 1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

I mars og april 2020 brukte vi mye tid på å forsøke og forutse effekten av nedstengingen av samfunnet rundt oss. Vi var midt i en byggesak av vårt nye næringsbygg i Storgata 25/Strandgata 8 og vi hadde flere leietakere som var høyt eksponert mot reiselivet. Samtidig har vi en stor andel offentlige leietakere og over 50 % av våre leieinntekter kommer gjennom kontorutleie. Vi var også godt i gang med forhandlinger med mulige leietakere til et nytt leilighetshotell. Pandemien skapte en stor usikkerhet rundt tiden fremover, og det er nok usikkerheten som har påvirket arbeidshverdagen mest. Vi har vært heldige i Tromsø, og ingen bygg har blitt stengt ned og alle våre leietakere har kommet seg igjennom pandemien. Vi signerte også en leieavtale for et leilighetshotell under pandemien, og startet byggingen av dette i sommer.

 

Møteaktiviteten har blitt veldig forandret under pandemien. Ingen fysiske møter og ingen reiseaktivitet på over ett år. Som alle andre har vi blitt godt drillet i bruk av Teams, men samtidig ser vi at det er ikke alle slags møter som fungerer digitalt. Det er godt å se at samfunnet nå er på vei over i en fase hvor vi kan reise og møtes fysisk.

  1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

  Gjennom styrearbeidet i Norsk Eiendom er jeg med å påvirke hvordan bransjen må ta inn over seg det grønne skiftet. Bransjen vår vil få en rekke nye myndighetskrav både fra EU gjennom sin taksonomi og Finansdepartementet som jobber med ESG-rapporteringskrav. Her utarbeider Norsk Eiendom en veileder for ESG-arbeid som vil bli svært nyttig for medlemsbedriftene i hvordan bransjen kan tilpasse seg de nye kravene.

   

  I Pellerin har vi Breeam-sertifisert vårt nye næringsbygg i Strandgata 8. Vi har oppnådd excellent-nivå. Samtidig har vi arbeidet tett med en av våre bankforbindelser for å bli godkjent for grønn finansiering. Vi inngår nå i høst vårt første grønne lån, og det er en milepæl. Vi ønsker å posisjonere oss som en aktør som tar tak i hele bredden av bærekraft – også sosial og økonomisk bærekraft, i tillegg til miljø. Det blir spennende å se hvordan vi og bransjen tilpasser oss dette i årene fremover.

   

  Byggene våre blir stadig mer digital. Vi har nå EOS-overvåkning og SD-styring på nesten alle våre eiendommer og har tatt store grep det siste året for å optimalisere energibruken på våre bygg. Særlig en del av våre eldre bygg har vi oppnådd svært gode resultater. Vi bruker til daglig FamacWeb hvor byggenes FDV ligger digitalt og leietakerne kan rapportere avvik via en app som gir de fult innsyn i hvordan avviket følges opp av drift i Pellerin. I tillegg ligger årshjul for drifts- og vedlikeholdsrutiner  inne slik at driften effektivt kan følge opp byggene gjennom året. I fjor fikk vi satt opp PowerBI som syr sammen alle våre systemer i en effektiv KPI-rapport. Her samler vi data fra regnskapssystemet og våre forvaltningssystemer slik at vi enkelt og i ett system kan følge opp våre viktigste KPI’er.

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.