Navn: Marius Hansen 

Utdanning: Sivilingeniør og MBA

Selskap: Econor AS

Stilling: Prosjektleder

Alder:    35 

 1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Dagen starter ofte med frokostmøte 07:00 på kontoret med kollegaer. Vi gjør opp status og planlegger dagen og kommende periode sammen. Vi kjører en kjapp status -runde på blant annet fremdrift, koordinering, bemanning, materiell, samarbeidspartnere mm. Dagene fortsetter ofte med møter med ulike samarbeidspartnere. Mitt ansvarsområde er byggherrekontakt, fordeling av oppgaver, kontrahering, underentreprenører mm. Heldigvis så er jeg omringet av flinke folk rundt meg, både internt og eksternt.  

I dagens digitale verden, så er det store mengder mail som skal svares opp, og særlig viktig er mailene fra meg selv med ulike huskelappene. Det er sikkert andre systemer som er mer hensiktsmessig i denne sammenhengen, men det fungerer for meg. Som prosjektleder så går mye av prosjektets informasjonsflyt via min mail. Jeg liker ikke ubesvarte mail over tid, så mailboksen er med meg hvor og når som helst.

Jeg er videre heldig som kan befare byggeplasser hyppige og treffe hyggelige folk, for det er jo på byggeplasser at verdiskapningen skjer. Å se at et byggverk blir reist og ferdigstilt er både motiverende, tilfredsstillende og handfast. Noe som jeg har vært med på å skapt, sammen i team.

En av mine store interesser er aksjer og finans. Så når børen åpner, så sjekkes aksjeverden og hvordan børsene reagerer på de siste hendelsene. En sjelden gang så rebalanserer jeg porteføljen. Dagene avsluttes som regel med morgendagens aviser, en artikkel i Kapital og en runde sjakk med ni år gamle Magnus Carlsen i appen «Play Magnus».

 1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

Vi har holdt hjulene i gang og har stort sett jobbet som normalt under korona, bare med større avstand, mer antibac og bruk av munnbind i støytene. Veldig mange møter er flyttet over på Teams, noe som har fungert overaskende bra, og som gjør at dagene blir mer effektiv. Som alle andre så gleder jeg meg til en COVID- fri hverdag med blant annet møter der vi ikke trenger å se hverandre gjennom skjermen, men hilse «face to face» og til flere sosiale arrangementer.

  1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

  Byggenæringen har en svært sentral rolle i det grønne skiftet og dette jobber vi med hver dag, sammen med våre oppdragsgivere og underentreprenører. Flere byggherrer har fokus på bærekraftige bygg, der man også vektlegger byggets livssyklusløp i større grad enn tidligere. Valg av materialer, romfunksjoner, driftskostnader og vedlikehold har stor betydning for det grønne regnskapet.

  Byggenæringen har ambisjoner om utslippsfrie byggeplasser og vi ser flere og flere stiller høye krav til energieffektive, smarte bygg med høy-teknologiske løsninger både underveis i byggingen og ikke minst når prosjektet er ferdigstilt. Vi jobber med 3D modellering og digitale byggetegninger, noe som gjør samhandlingen mellom prosjekterende, utførende og brukere mer sømløs, samt at tegningsarkivet med revisjoner er borte. Vi har alle et felles ansvar for det grønne skifte, og veien er nok like viktig som målet.

  Av:

  Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.