Navn: Olav Walthinsen 

Utdanning: Økonomiutdannelse fra BI og Hong Kong UST Business School. Mastergrad i Eiendomsutvikling- og forvaltning fra NTNU Trondheim    

Selskap: Miliarium Bolig AS 

Stilling: Prosjektanalytiker 

Alder: 26 

  1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag består stort sett av møtevirksomhet fra morgen til formiddag, og oppfølging i form av mer tradisjonelt kontorarbeid på ettermiddagen. Vi har nå flere prosjekter som går over fra reguleringsfase og over i salgs- og gjennomføringsfase, og det er derfor ikke uvanlig at det blir en del befaringer/koordineringsmøter utenfor kontoret.

  1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

Som Osloborger har Covid-19 påvirket arbeidshverdagen min en god del. For det første har jeg hatt hjemmekontor siden november i fjor, og stort sett har alle møter foregått virtuelt. Jeg er overrasket over hvor godt det har fungert, og opplever en generell effektivitetsøkning ettersom vi blant annet unngår reisetid til og fra møter. For det andre jobber vi i Miliarium Bolig hardt med å utvide porteføljen av utviklingstomter, og vi bruker mye tid på å lete etter de beste eiendommene med boligpotensial. Denne delen av arbeidshverdagen har i særstilling blitt påvirket av Covid-19. I perioden fra mars og frem til sommeren i fjor opplevde vi en generell frykt for priskorreksjoner, men med høsten kom lave renter og økt dealflow i markedet. På utviklingssiden opplevde vi at kapasiteten i kommuneadministrasjonene ble redusert på grunn av Covid-19. Dette har fått innvirkninger på fremdriften i enkelte av våre reguleringssaker.

 

    1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

     Vi jobber mye med grønne kvaliteter og digitalisering i våre prosjekter. Personlig er jeg av den oppfatning at fremtidens boligkjøpere vil være mer opptatt av grønne kvaliteter når man kjøper en ny bolig sammenlignet med dagens kjøpegruppe. Samtidig tror jeg det er en større andel av de som kjøper i dag som er mer opptatt av dette sammenlignet med kjøpere kun få år tilbake. I hard konkurranse med andre boligprosjekter tror jeg at grønne kvaliteter og gjennomtenkte løsninger kan utgjøre viktige forskjeller i møte med boligkjøpere. Innenfor digitalisering er det også mye spennende som skjer, og jeg forventer at det vil bli enklere å implementere driftssikre og smarte løsninger i nye boliger med begrenset kostnadseffekt for sluttkunden. For de som jobber med eiendomsutvikling tror jeg det blir viktig å holde tritt med utviklingen, og sørge for at man har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse innenfor hvert tema.

    Av:

    Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.