Navn: Roar Øien 

Utdanning: Anleggsleder hos totalentreprenør, prosjekteringsleder, prosjekteringsleder, prosjektleder/utdannet ingeniør ved Universitetet i Stavanger. 
Alder: 37

Selskap: Eiendomsgruppen Nord-Norge AS

Stilling: Daglig leder/manager 

  1. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag innebærer i grove trekk å sørge for at alle pågående prosesser har en konstruktiv framdrift. Innholdet varierer imidlertid stort fra dag til dag og i de ulike fasene av prosjektene. Det går mye i epost og telefon, med alt fra myndigheter til kunder.

  1. Hvordan har COVID-19 påvirket arbeidshverdagen din?

For alle byggherrer har smittevern blitt et nytt og viktig fokusområde på byggeplassene. Et smitteutbrudd på byggeplass kan få store konsekvenser først og fremst for de eller de som blir smittet på sin arbeidsplass, men også for prosjektets økonomi og framdrift. I praksis innebærer dette løpende oppfølging av at entreprenørenes rutiner etterleves og tilpasses prosjektets ulike faser. Ut over dette er Covid-19 er nytt risikomoment som vi merker at påvirker alle våre entreprenører og leverandører i ulik grad. Til tross for den usikre situasjonen vi alle befinner oss i har vi opplevd stor etterspørsel etter nye boliger det siste året og nærmer oss sluttsolgt på vårt pågående prosjekt «Øvre Åsen» på Kaldslett.

    1. Hvordan vil trender som det grønne skiftet og digitalisering påvirke ditt arbeid i fremtiden?

    Vi har digitalisert alle hensiktsmessige deler av vår bedrift. Det siste året har naturlig nok bydd på redusert reisevirksomhet, men løsninger som Teams har til en viss grad kompensert for dette. Vi bygger allerede mye i tre, inklusive massivtre, men forskriftsmessige begrensninger stopper foreløpig ytterligere bruk. For oss er det viktig å henge med i utviklingen og kunne tilby et produkt til våre kunder som er det optimale skjæringspunkt mellom miljø, økonomi og valgfrihet.

    Av:

    Stephen Alexandre, Tromsø Næringseiendomsforening  for Unge.